fbpx Kto może starać się o wózek inwalidzki z NFZ?

Kto może starać się o wózek inwalidzki z NFZ?

W Polsce osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które ze względów finansowych nie są w stanie ponieść jednorazowo dużego wydatku na kupno tego pojazdu. Kto się może starać o takie dofinansowanie i jakie warunki należy spełnić?

Osoby uprawnione do uzyskania refundacji z NFZ na zakup wózka inwalidzkiego

Możliwość ubiegania się o refundację zakupu wózka inwalidzkiego z NFZ jest dostępna dla osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ orzekający, np. powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Zespoły te orzekają również o niepełnosprawności dziecka, co jest o tyle istotne, że dofinansowanie można uzyskać też na aktywny wózek inwalidzki dla dziecka. Wówczas wniosek składa rodzic lub prawny opiekun dziecka. W przypadku osób dorosłych i niepełnoletnich orzeczenie to musi stwierdzać, że osoba wnioskująca o refundację boryka się z niepełnosprawnością ruchową, która uniemożliwia lub istotnie utrudnia samodzielne poruszanie.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać refundację z NFZ do kupna wózka inwalidzkiego?

Aby ubiegać się o dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z NFZ należy spełnić kilka warunków. Oprócz wymaganego orzeczenia o niepełnosprawności, wnioskodawca musi być ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie, niezbędne będzie uzyskanie skierowania na zakup wózka inwalidzkiego od lekarza specjalisty, takiego jak neurolog, ortopeda czy rehabilitant. 

Po uzyskaniu skierowania trzeba zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ w celu złożenia wniosku o refundację zakupu wózka inwalidzkiego. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza czy akt urodzenia dziecka (jeśli pojazd ma być przeznaczony dla dziecka) itd. Jeżeli NFZ pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek, otrzymamy zlecenie na wózek, z którym należy się udać do naszego sklepu Partner MED.