fbpx WARUNKI ZAKUPU SPRZĘTU NA ZAMÓWIENIE W FIRMIE „PARTNER” SZMIDT-BANYS SP.J.

WARUNKI ZAKUPU SPRZĘTU NA ZAMÓWIENIE W FIRMIE „PARTNER” SZMIDT-BANYS SP.J.

 1. Produkt zakupiony na zamówienie, skonfigurowany według indywidualnych wymagań zamawiającego nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny produkt.
 2. Produkty na zamówienie to m.in.: wózki inwalidzkie ręczne, wózki inwalidzkie elektryczne, systemy napędowe do wózków inwalidzkich, systemy siedzisk i oparć oraz inne.
 3. Każdy produkt, produkowany na zamówienie wymaga dokonania przedpłaty przez klienta kupującego.
 4. Dokonanie przedpłaty jest równoznaczne z akceptacją specyfikacji zamawianego produktu i skutkuje jego zamówieniem.
 5. Przedpłata nie podlega zwrotowi.
 6. Przedpłata jest odliczana od całości ceny sprzętu przy końcowym rozliczeniu.
   
  Przykład:     Cena sprzętu = 10 000 zł
  Przedpłata = 3000 zł
  Dopłata zamawiającego przy rozliczeniu końcowym = 7000 zł
   
 7. Termin realizacji zamówienia podawany jest szacunkowo i może wynosić do 12 tygodni, licząc od dnia wpływu przedpłaty na konto firmy „Partner”.
 8. Dostawa zamówionego produktu do klienta jest bezpłatna.
 9. Podczas odbioru produktu, klient jest zobowiązany niezwłocznie po dostawie sprawdzić stan przesyłki, w szczególności stan opakowania/kartonu oraz stan produktu (w obecności kuriera).
 10. Wszelkie uszkodzenia sprzętu/produktu stwierdzone przy jego odbiorze muszą być zgłoszone kurierowi na piśmie oraz musi być wykonana dokumentacja fotograficzna tych uszkodzeń.
 11. Wszelkie uwagi dotyczące dostarczonego sprzętu (stan techniczny, specyfikacja, uszkodzenia, zgodność sprzętu z zamówieniem) muszą być zgłoszone niezwłocznie do Firmy „Partner”.
 12. Wysyłanie produktu do Firmy „Partner” w celu dokonania napraw, serwisu lub innych, odbywa się za pośrednictwem klienta/zamawiającego i na jego koszt. Firma „Partner” w uzasadnionych przypadkach pokrywa koszty tych dostaw.
 13. Firma „Partner” nie ponosi odpowiedzialność za wysyłany przez klienta produkt, w szczególności za jego zagubienie, lub uszkodzenia powstałe w trakcie transportu czy nieterminowość dostawy.